SMOKED SALMON

£6.50

Smoked Salmon, Free Range Scrambled Eggs and Sourdough